Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3153 da6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viatysiace-mysli tysiace-mysli

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaeternaljourney eternaljourney
2837 bd48 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
0486 3a3c 500
Reposted fromsheismysin sheismysin vialaparisienne laparisienne
9942 e737
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
0358 4042 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaparisienne laparisienne
7259 e129 500

cumprncss:

princess

Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
7443 d01f 500
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
1414 0119 500
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
Reposted fromgalaxys galaxys viatysiace-mysli tysiace-mysli
9604 cc97
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viacytaty cytaty
8518 8e48
Reposted fromambermoon ambermoon viatysiace-mysli tysiace-mysli
8552 ef6a 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaPoranny Poranny
8703 235d 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viarudosci rudosci
5837 6fe9 500
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl