Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0010 5957
Reposted fromkrzysk krzysk viaesste esste
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

3280 372e 500
1533 4654
Reposted frometernaljourney eternaljourney
1745 c43d
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
1069 f42c 500
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaeternaljourney eternaljourney
2985 63e9 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
7485 62bd
Women's fashion in every year from 1784-1970
https://imgur.com/a/J3BiD
Reposted fromgruetze gruetze viabluejane bluejane
9521 9a5b
6304 2d37 500
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
9310 9a90
Reposted fromxalchemic xalchemic
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromitwaslove itwaslove viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl