Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8703 235d 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viarudosci rudosci
5837 6fe9 500
Reposted fromsoftboi softboi viatarczyn tarczyn
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromretro-girl retro-girl viatysiace-mysli tysiace-mysli
4319 b3e0 500
Reposted fromeagergirl eagergirl viaretaliate retaliate
Reposted fromDennkost Dennkost viaredshadow redshadow
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaowieczka owieczka
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viatobecontinued tobecontinued
-Zupa to niesamowite miejsce. Chciałabym by istniało takie na świecie, a najlepiej w moim mieście. Wchodzisz, są książki tak jak w bibliotece, najlepiej z zaznaczonymi ołówkiem pięknymi cytatami, herbata jak w kawiarni, lub wino oraz obrazy i zdjęcia jak na wystawie sztuki, i ludzie, ludzie, których nie obchodzi jak wyglądasz i kim jesteś, ale obchodzi ich co czujesz. 
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viadoope doope

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viapatidaga patidaga
Reposted frombluuu bluuu viapomruki pomruki
5356 12df 500
Reposted fromtfu tfu viajemkartofle jemkartofle
Przeraża mnie to, jak bardzo można się co do kogoś pomylić.
— salute.soup.
Reposted fromSalute Salute viapomruki pomruki
0275 5d64
Reposted fromajema ajema viapomruki pomruki
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl